HTML ve XHTML Arasındakı Farklar

HTML ve XHTML arasındaki farkları kısaca incelemek gerekirse 10 ana başlıkla sıralayabiliriz.

Daha önceden HTML bilgisine sahipseniz XHTML sizi fazla yormayacaktır. Çünkü hemen hemen aynı taglar kullanılmakta. Ancak XHTML’nin belli başlı standartları ve uyulması gereken şartları vardır. Şimdi bu farklılıklardan şıklar halinde bahsedeceğim.

1. Küçük harf kullanımı : Normal HTML’de büyük yada küçük harf hiç farketmezdi. Bu konuda hiçbir kural yoktu fakat XHTML özellikle küçük harf konusunda çok titiz davranıyor.

HTML

<BODY>
<div WIDTH="100%">Merhaba Dünya</div>
</BODY>

XHTML

<body>
<div width="100%">Merhaba Dünya</div>
</body>

2. Parametrelerde küçük harf kullanımı : Yukarıda bahsettiğim şıkka ilave olarak parametrelerde bir standarta bağlanmıştır.

HTML

<BODY>
<div>Merhaba Dünya</div>
</BODY>

XHTML

<body>
<div>Merhaba Dünya</div>
</body>

3. Düzgün hiyerarşi : Açılan taglar sırası ile kapatılmalıdır.

HTML

<strong><div>Merhaba Dünya</strong></div>

XHTML

<div><strong>Merhaba Dünya</strong><div>

4. Kapalı taglar : Tüm taglar kapatılmalıdır. Açık tag kalmamalıdır. Örneğin bazı taglar tek başına kullanılır (br , hr, img) bu taglarda XHTML’de kapatılmalıdır.

HTML

<br>
<hr>
<image href="resim.gif">

XHTML

<br />
<hr />
<image href="resim.gif" title="Bekir Resim" />

5. Kapatılan taglara / işaretinden önce boşluk bırakmak : 4 numaralı şıkta bahsettiğim tagları kapatırken / işaretinden önce bir boşluk bırakmanız gerekmektedir. Bu tarayıcılar ve arama motorları tarafından kabul edilmiş bir standarttır.

Yanlış Kullanım

<br/>
<hr/>
<image href="resim.gif" title="Bekir Resim"/>

Doğru kullanım

<br />
<hr />
<image href="resim.gif" title="Bekir Resim" />

6. Link ve Resim eklerken bir başlık girilmelidir : Özellikle arama motorları için ve standartlara uymak için bunu yapmanız gerekmektedir. Title parametresi ile resim veya link hakkında tarayıcıya bilgi vermemiz gerekmektedir.

HTML

<image href="resim.gif">
<a href="http://www.bekirkurt.com.tr">

XHTML

<image href="resim.gif">
<image href="resim.gif" title="Bekir Resim" />
<a href="http://www.bekirkurt.com.tr" title="Bekir" />

7. Parametreler tırnak içinde olmalıdır : HTML’de bu konuda bir şart yoktu. Tırnak içinde kullanmadan parametre değerleri verilebiliyordu.

HTML

<BODY>
<div width=100%>Merhaba Dünya</div>
</BODY>

XHTML

<body>
<div width="100%">Merhaba Dünya</div>
</body>

8. Parametrelerde sadeleştirme : Özellikle Form parametrlerinde bazı kolaylıklar vardı. Örneğin checked parametresini kullanarak bir radio buttonu seçili hale getirebiliyorduk ama malesef XHTML ‘de bu olay kaldırıldı.

HTML

<input type="radio" checked>
<option selected>

XHTML

<input type="radio" checked="checked" />
<option selected="selected" />

9. Name parametresi yerine id Parametresi kullanımı : HTML döneminde taglara isim verirken Name parametresi kullaniliyordu. Id parametresi ise ikinci bir olasilik veya javascript ağırlıklıydı fakat XHTML genel tanımlamada Id parametresini kullanmamızı istiyor.

HTML

<div name="mesaj">Merhaba Dünya</div>
<image name="resim" href="resim.gif">

XHTML

<div id="mesaj">Merhaba Dünya</div>
<image id="resim" href="resim.gif" />

10. DOCTYPE bildirimi : HTML kodlarından önce daha doğrusu kodlamanın ilk başına DOCTYPE (DTD) bir başka değişle HTML dokumanımızın çeşitini bildirmemiz gerekiyor.

HTML

<html>
<head>
<title> HTML Dökümanı</title>
<body>
<div>Merhaba Dünya</div>
</body>
</html>

XHTML

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title> HTML Dökümanı</title>
<body>
<div>Merhaba Dünya</div>
</body>
</html>

Eğer standart bir XHTML kodlaması yapacaksanız genel kullanımı yukarıdaki gibidir ve tüm XHTML sayfalarınızın ilk satırına bu kodu ekleyebilirsiniz. Fakat bazen sayfanızı frameler ile veya farklı türlerde yapmanız gerekebilir. DTD bildirimi ile kodlamanızın çeşidini tanımlarsınız ve tarayıcılara yardımcı olursunuz.

HTML’den XHTML’ye geçecek arkadaşlar için yararlı bir makale olduğu kanısındayım. İlerleyen günlerde alıntı ve özgün bilgilerimle bu konu hakkında yeni yazılar yazacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir